انفجار در ضلع شرقی مسجد حضرت زینب(س) ایلام

ساعتی پیش (هشت و پنج دقیقه عصر) صدای انفجاری مهیب در شهر ایلام شنیده شد. گزارشهای تایید نشده حاکی از آن است که علت وقوع انفجار، بازی چند کودک با خمپاره باقی مانده از جنگ هشت ساله است. محل وقوع این انفجار ضلع شرقی مسجد حضرت زینب(س) بوده است. شیشه های ساختمان مقابل مسجد کاملاً شکسته و دیوار آن نیز آسیب دیده است. از وضعیت درون مسجد خبری در دست نیست. کانتینری در کنار مسجد وجود دارد که طبق گفته برخی شاهدان خمپاره مذکور درون آن بوده است. برخی شاهدان عینی اعلام کرده اند که پس از انفجار دود سفید رنگی از نزدیکی محل انفجار برخواسته است. برخی از شاهدان حاضر در صحنه نیز از شیء سفید رنگی سخن گفته اند که در لحظه انفجار به طرف خیابان پرتاب شده است.

گزارشات تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 17ماه و 8روز