رییس دانشگاه‌ایلام: نهادینه کردن فرهنگ مشارکت از وظایف دانشجویان‌است.

رييس دانشگاه ايلام گفت : وظايف مهم دانشجويان به عنوان فرهيختگان جامعه ارايه راهكار براي نهادينه كردن فرهنگ مشاركت در توسعه سياسي و همبستگي ملي است.

دكتر"محمد علي‌اكبري" روز سه‌شنبه در جمع دانشجويان دانشگاه ايلام بيان كرد: دانشگاه سه وظيفه مهم در زمينه ملي، استاني و دانشگاهي بر عهده دارد كه در شرايط كنوني بايد زمينه مشاركت حداكثري در عرصه انتخابات رياست جمهوري در اين مراكز فراهم شود.

وي ادامه داد: دراين راستا دانشگاه ايلام به عنوان يك مركز علمي، فرهنگي و سياسي از تبيين برنامه‌هاي نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري در قالب نشستها استقبال مي‌كند.

علي‌اكبري اظهار داشت: امروز خوشبختانه فضاي مناسب براي فعاليتهاي انتخاباتي قانونمند وجود دارد و قشر دانشجو به عنوان روشنفكراز اين حركت استقبال مي‌كند.

دردانشگاه ايلام بيش از شش هزار دانشجو در رشته‌هاي مختلف تحصيل مي‌كنند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -14روز