برگزاری نمایشگاه معماری به مناسبت روز معمار

از روز شنبه سوم اردیبهشت به مناسبت روز معمار نمايشگاه معماری در قلعه والی شهر ایلام به همت دانشکده فنی و مهندسی و رشته معماری دانشگاه ایلام به مدت یک هفته برگزار میگردد. قلعه والی در خیابان تختی روبروی شهرداری ایلام  قرار دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 18ماه و -14روز