سه داوطلب انتخابات میاندوره‌ای مجلس هفتم درایلام انصراف دادند

فرماندار ايلام گفت: از مجموع ‪ ۴۳‬نفر داوطلب نمايندگي مياندوره‌اي مجلس هفتم در حوزه انتخابيه ايلام تاكنون سه نفر انصراف داده‌اند.

"عبدالكريم گراوند" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: اين سه نفر با حضور در فرمانداري ايلام انصراف خود را از نامزدي در اين انتخابات اعلام كرده‌اند.

وي فراواني نامزدها و بالا بودن هزينه‌هاي انتخابات را از علتهاي احتمالي انصراف اين داوطلبان از حضور در رقابتهاي انتخاباتي عنوان كرد.

او خاطرنشان كرد: اكنون روند استعلام از مراجع قانوني چهارگانه و رسيدگي به صلاحيت ‪ ۴۰‬داوطلب نمايندگي اين حوزه انتخابيه بر اساس برنامه پيگيري مي‌شود.

در پي حادثه رانندگي سال گذشته و فوت "مرتضي كرمي" يكي از دو نماينده ايلام، انتخابات مياندوره‌اي اين حوزه انتخابيه براي انتخاب يك نماينده مجلس ، همزمان با انتخابات رياست جمهوري در خردادماه سال جاري برگزار مي‌شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 18ماه و -14روز