استاندار ایلام سهم این استان را در صنعت کشور ناچیز خواند.

در نشستی که استاندار ایلام با جمعی از صنعتگران وتولید کنندگان به منظور بررسی مشکلات بخش صنعت وتولید داشت سهم استان ایلام از ثروت ملی و صنعت تولید بسیار ناچیز خواند و گفت: هم اکنون بیش از هر زمان دیگری استان ایلام نیازمند صنعت و تولید است.

به گزارش سینا، دکتر"سیدمحمد احمدی"، افزود: سهم توسعه صنایع و معادن ایلام در کشور کمتر از یک درصد است که سهم بسیار ناچیزی است.

وی افزود: پیش بینی می شود بر اساس برنامه چهارم توسعه تولید این رقم به 5/3 درصد افزایش یابد.

همچنین اضافه کرد: بیش از 10 هزار میلیارد ریال در بخش های مختلف صنعتی سرمایه گذاری شده است، 500 واحد صنعتی و تولیدی وجود دارد که تعدادی از آنها تعطیل یا به حالت نیمه فعال کشیده شده اند.

استاندار ایلام تاکیدکرد: ضروری است که با برنامه ریزی مناسب و بهتر زمینه تولید و ترقی بیشتر در استان مشخص شود.

در این بین جمعی از صنعتگران بیان کردند هیج امکانی برای جذب سرمایه در استان وجود ندارد دوری راه، پشت درها معطل شدن، ندادن سوبسیت و یارانه برای گرفتن وام از جمله مشکلات این بخش است.

آنان ایجاد یک فضای و منطقه آزاد در استان کاهش مالیات برای تمام اقشار را از راه های بهبود وضعیت صنعت استان برشمردند.

یکی از آنان گفت: صنعت ایلام به دلیل جوان بودن مشکلاتی دارد هیچ امکانی که در استان سرمایه گزاری شود وجود ندارد.

احمد چمن آرا افزود: بعد از جنگ تحمیلی تعدادی به فکر تولید صنعت در استان افتادند که بعد از مدتی با پرداخت نشدن وامها ونبود مالفه های لازم صنعت این بخش با مشکل مواجه شده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز