اخبار تکمیلی در مورد حادثه انفجار ۳۰/۱/۸۴

ساعت ۳۰/۸ دقيقه روز ۳۰/۱/۸۴ بر اثر انفجار يك شي مشكوك در زمين خالي حاشيه شرقي مسجد حضرت زينب (س) واقع در خيابان كوثر شهر ايلام پنج نفر از اهالي مسجد، شهيد و بيست و يك نفر مجروح شدند. سال گذشته نيز در حادثه اي مشابه در شهر مهران جمعي كشته و مجروح گرديدند. صدا و سيماي مركز ايلام نيز چند روز قبل از اين حادثه در گزارشي از وجود ضايعات جنگي در سطح ايلام با تهيه فيلم و نمايش آن خبر داده بود. در همين راستا بدنبال انفجار اخير نيز مردم اخباري از وجود ضايعات جنگي در نقاط ديگر شهر به دستگاههاي ذيربط منتقل كردند. خريد و فروش ضايعات جنگي آلومينيومي در شهر ايلام محل درآمد براي بعضي به شمار مي آيد آنان پس از خريد اين وسايل كه از نوار مرز به شهر قاچاق مي شوند بعضي وسايل انفجاري را كه غير قابل تفكيك هستند در سطح شهر رها مي كنند. مجروحين حادثه حدود يكساعت قبل از حادثه يكدستگاه خودرو با دو نفر سرنشين را در محل مشاهده كه پس از پياده شدن و حضور در آن نقطه از محل دور مي شوند. پس از آن بچه هاي محل در آن نقطه به بازي مشغول و اين حادثه به وقوع مي پيوندد. آلودگي شديد مناطق مرزي ايلام و بمبارانهاي سنگين شهر و عدم امكان پاكسازي آن هر سال مشكلات فراواني را براي مردم ايلام بوجود مي آورد.
طبق گزارشات رسيده راس ساعت ۳۰/۱۳ روز ۳۱/۱/۸۴ پنج عدد گلوله كاتيوشا از شخصي كه به خريد و فروش ضايعات مشغول بود توسط ناجا كشف و متهم به مراجع قضايي تحويل داده شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 18ماه و -14روز