شنبه 14 تیر 1399

استقبال کم سوادان برای فراگیری علم و ایلام چشمگیر است.

مدیر نهضت سوادآموزی ایلام گفت: استقبال کم سوادان این استان برای فراگیری علم و شرکت در کلاسهای آموزشی این نهاد چشمگیر است.

"صادق میرزایی" بیان کرد: بیش از 15 هزار و 400 سوادآموز در استان سال گذشته در کلاسهای آموزی این نهاد شرکت کردند و این در حالی است که این تعداد در سال 82 کمتر از 14 هزار نفر بوده است.

وی با بیان اینکه بیشتر شرکت کنندگان در این کلاسها را بانوان تشکیل داده اند، افزود: این افراد زیر نظر آموزشیاران این نهاد در یک هزار و 300 کلاس درس آموزشهای لازم را فرا گرفتند.

میرزایی اضافه کرد: آموزشها در دوره های مختلف مقدماتی، تکمیلی، پایان و پنجم بزرگسال به سوادآموزان ارایه شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، حدود 420 گروه پیگیر و چهار هزار و 100 فراگیر نیز در این مدت فعالیت داشتند.

مدیر سوادآموزی ایلام خاطر نشان کرد: همچنین 92 مرکز یادگیری محلی در سال گذشته در سطح استان فعالیت داشتند که این مراکز با استقبال چشمگیر سواداموزان مواجه شد.

نظرات ارسال نظر