شنبه 14 تیر 1399

رد صلاحیت ۵ کاندید حوزه شمالی استان

در آخرین جلسه هیأت اجرایی شهرستان ایلام ۵ نفر از کاندیداهای حوزه شمالی استان رد صلاحیت شدند.اسامی کاندیدهای رد صلاحیت شده به شرح ذیل می باشد:

۱- احد رضایی
۲- قدرت الله حشمتیان
۳- فرخ شهبازی
۴- علی اکبر احمدیان
۵- سالم شیری

نظرات ارسال نظر