شنبه 14 تیر 1399

رییس دانشگاه ایلام :نامزدهای ریاست جمهوری برنامه های خود را برای دانشجویان تبیین کنند.

دکتر "محمد علی اکبری" روز چهارشنبه در جمع دانشجویان ایلام افزود : دانشگاه سه وظیفه مهم در زمینه ملی، استانی و دانشگاهی برعهده دارد و در شرایط کنونی باید زمینه مشارکت حداکثری در عرصه انتخابات ریاست جمهوری در این مراکز فراهم شود.

وی اظهار داشت: در این راستا دانشگاه ایلام به عنوان گرانیگاه علمی، فرهنگی و سیاسی از تبیین برنامه های نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری در قالب نشستها استقبال می کند.

وی تاکید کرد: یکی از وظایف مهم دانشجویان به عنوان قشر فرهیخته جامعه، ارایه راهکار برای نهادینه شدن فرهنگ مشارکت در عرصه های مختلف با هدف توسعه همبستگی ملی است.

رییس دانشگاه ایلام خاطر نشان کرد :خوشبختانه در حال حاضر فضای مناسب برای فعالیت های انتخاباتی قانونمند باز است و قشر دانشجو و روشنفکر از این حرکت استقبال می کند.

نظرات ارسال نظر