شنبه 14 تیر 1399

رییس ستاد انتخابات ایلام :اقتدار رییس جمهور آینده به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بستگی دارد.

رییس ستاد انتخابات ایلام گفت: اقتدار رییس جمهور آینده به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بستگی دارد.
"علی اصغر جمشید نژاد" در جمع خبرنگاران افزود : رییس جمهور وظایف مهمی در اداره امور داخلی و عرصه بین المللی دارد و افزایش قدرت اجرایی وی برای پیش برد برنامه ها نیازمند آرای بالای مردم است.
وی با تاکید بر حساسیت این دور از انتخابات ریاست جمهوری به ویژه بازتاب آن در مجامع بین المللی ، اظهار داشت: مردم ایلام تاکنون در صحنه های مختلف انتخابات جزو استانهای ممتاز کشور بوده اند. آنها باید همچون سالهای گذشته با حضور گسترده خود در نهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری ،صحنه های زیبایی از همبستگی ملی و مشارکت عمومی را به نمایش بگذارند.
وی خاطر نشان کرد :
تمهیدات لازم از سوی مجریان انتخابات در ایلام برای برگزاری هر چه با شکوهتر انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری اندیشیده شده است.

نظرات ارسال نظر