رئیس صنایع ومعادن ایلام: قابلیتهای صنعتی، ایلام را برای سرمایه گذاری مناسب کرده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن گفت: استان ایلام به علت دارابودن مزیت های قابل ملاحظه می تواند محل مناسبی برای سرمایه گذاری باشد.

"غلام سلیمانی" در گفت و گو با خبرنگار سینا بیان کرد: تا قبل از سال 80 سرمایه گذاری در ایلام از ریسک بسیار بالایی برخوردار بوده است.

وی عواملی از قبیل هزینه های بالای تولید وجود ضایعات فروان، عدم کار کارشناسی، عدم وجود نیروهای فنی و تحصیلکرده و نبود استراتژی مشخص را از عمده مشکلاتی دانست که باعث ایجاد مشکل برای صنعت استان شده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: بعد از سال 80 اتفاقات مهمی در این بخش رخ داد از جمله این رخدادها ایجاد تشکل های صنعتی و معدنی، تشکیل خانه صنعت ومعدن، تشکیل سازمان مهندسی معدن، تشکیل شرکت های خدمات فنی و مهندسی و از همه مهم تر تدوین استراتژی مشخص و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری بود که جهش قابل ملاحظه ای از نظر کمی و کیفی به همراه داشته است.

رئیس سازمان صنایع و معادن افزود: امروزه سرمایه داران منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری می کنند که ارزش افزوده آن از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است.

وی افزود: بهترین راه برون رفت از مشکلات موجود و حل معضل بیکاری، حرکت به سمت ایجاد صنایع مادر و اقماری است.

سلیمانی افزود: اگر صنایع مادر در استان ایجاد شود به تبع آن صنایع پایین دستی و وابسته نیز به وجود خواهد آمد.

رئیس سازمان صنایع و معادن به برخی موانع فرهنگی سد راه صنعت استان اشاره نمود و افزود: پدیده ورشکستگی در هر اقتصادی، یک عمل پذیرفته شده است اگریک فعالیت اقتصادی در مرحله ای از توجیه فنی و اقتصادی خارج شود از سوی متولیان آن امر اعلام ورشکستگی می شود.

وی ادامه داد: این موضوع در پیشرفته ترین کشورهای جهان نیز اتفاق می افتد و بر اساس آمارهای موجود کشورهایی که از نظر توسعه یافتگی درحد بالایی قرار دارند واز این امر مستثنی نیستند.

وی افزود: در استان ایلام اگر کسی به مرحله ای برسد که ادامه فعالیت اقتصادی که انجام میدهد مقرون به صرفه نبوده است اعلام ورشکستگی کند متاسفانه در بین مردم با دید بسیار بدی به او نگریسته می شود و به عنوان فردی انگشت نما در جامعه مطرح که فشار روحی وروانی حاکم بر او وخانواده اش فرصتهای دیگری برای بازکشت مجدد به عرصه اقتصادی و تقویت وترمیم نواقص کاری از آنان گرفته می شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن در پایان گفت: با برداشت موانع فرهنگی سد راه صنعت و معدن می توان به آینده اقتصادی استان امیدوار بود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 14ماه و 3روز