کاهش حوادث حین انجام کار در ایلام نیازمند آموزش کارگران است .

مدير كل كار و امور اجتماعي ايلام گفت: كاهش ميزان حوادث حين انجام كار در كارگاه‌هاي اين استان نيازمند پرداختن به مقوله آموزش كارگران است.

"علي رستم‌بيگي" روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: با توجه به روند صنعتي شدن استان و افزايش نگران‌كننده ميزان حوادث حين انجام كار در كارگاه‌ها، مقوله آموزشهاي حرفه‌اي بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

وي افزود: بر اساس آمارهاي به دست آمده اكنون بيش از ‪ ۸۰‬درصد حوادث حين انجام كار به علت به كارگيري كارگران آموزش نيافته و غير متخصص اتفاق مي‌افتد.

وي تصريح كرد: فراواني كارگاه‌هاي ساختماني به عنوان كارگاه‌هاي پرخطر و غفلت برخي كارفرمايان در بكارگيري كارگران فاقد تخصص سبب شده است كه كارگران با خسارتهاي مالي و جاني مواجه شوند.

رستم‌بيگي تاكيد كرد: آموزش كارگران براي استفاده از امكانات ايمني كارگاهي و به كارگيري كارگران متخصص در كارگاه‌ها بايد به عنوان رويكرد اصلي كاهش ميزان حوادث كارگاهي مد نظر قرار گيرد.

وي گفت: برگزاري كلاسهاي آموزشي و برخورد با كارفرمايان متخلف از جمله اقدامهاي اين اداره براي كاهش اين حوادث است.

اكنون حدود ‪ ۲۶‬هزار كارگر در ‪ ۱۵۰‬واحد توليدي كوچك و بزرگ استان ايلام به فعاليت اشتغال دارند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز