ایلامیها در یک سال ۴۰۰ عنوان کتاب منتشر کردند.

صادق امیدی مسول چاپ ونشر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام  در گفتگو با خبرنگار سینا بیان کرد: این تعداد عنوان کتاب در شمارگان 165 هزار جلد توسط مراکز انتشاراتی استان چاپ و منتشر شده است.

 وی  کتب منتشر شده   را با موضوع های دینی، تاریخ، زبان و ادبیات فارسی، روانشناسی، هنر، رایانه، و جغرافیا برشمرد.

وی اظهار داشت: کتب منتشر شده در مقایسه با سال 82 بیش از 35 درصد افزایش داشته است .

  هم اکنون 9 مرکز انتشاراتی و 25 چاپخانه در ایلام فعال است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 17ماه و 8روز