یک مربی ایلامی در مسابقه مربیان نوآور کانون پرورش فکری کشور در ردیف مربیان برگزیده کشوری قرار گرفت

یک مربی ایلامی در مسابقه مربیان نوآور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در ردیف مربیان برگزیده کشوری قرار گرفت.
گفتنی است مسابقه "مربیان نوآور" هر ساله توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در دو بخش "مربیان برگزیده" و "طرح های برگزیده"  برگزار می شود که امسال "فرشته حق نظری" مربی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایلام توانست در ردیف مربیان برگزیده این مسابقه قرار گیرد. سال گذشته نیز یک مربی ایلامی به عنوان مربی نوآور کشوری معرفی شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 17ماه و 9روز