مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایلام :سال گذشته ۱۴ پروانه کاربرد نشان استاندارد در ایلام صادر شده است

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایلام گفت: سال گذشته 14 پروانه کاربرد نشان استاندارد برای کالاهای مشمول این پروانه در استان صادر شده است.
مهندس "خدابخش پور نصرت" در گفت و گو با خبرنگار سینا افزود : این محصولات شامل مواد شوینده و پاک کننده و مواد غذایی و بهداشتی تولید شده در واحدهای تولیدی است.
وی اظهار داشت : اعتبار این پروانه ها از تاریخ صدور آن به مدت یکسال است و واحدهای تولیدی در این مدت از نشان استاندارد به عنوان تضمین کیفی محصول خود استفاده می کنند.
وی با تأکید بر نقش کیفیت محصولات مصرفی در افزایش درصد سلامت جامعه ،تصریح کرد: رعایت معیارهای استاندارد و دریافت این نشان با تضمین کیفیت بالا در دستیابی به جامعه ای سالم نقش موثری دارد.
مهندس پور نصرت واحدهای مشمول کاربرد علامت استاندارد اجباری در ایلام را 60 واحد ذکر کرد و گفت: از این تعداد تاکنون 31 واحد مجوز کاربرد نشان استاندارد را دریافت کرده اند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 17ماه و 9روز