معاون استاندار ایلام: تکمیل طرحهای نیمه تمام استان الزامی است

معاون امور عمراني استاندار ايلام گفت: تكميل طرحهاي نيمه‌تمام در زمينه هاي مختلف اين استان الزامي است.

"محمد غراوي" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: بر اين اساس اولويت توزيع اعتبار در فصول مختلف سال جاري با تكميل طرحهاي نيمه تمام است.

وي ادامه داد: در توزيع اعتبار سال جاري سعي شده كه متناسب با اولويتها و شاخصهاي هر فصل بر اساس برنامه‌ريزي بودجه لازم اختصاص يابد.

وي ميزان اعتبار عمراني سال جاري استان ايلام را ‪ ۶۵۰‬ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: تا پايان سال جاري همچنين حدود ‪ ۱۵۰‬ميليارد ريال براي توسعه استان و بيش ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬ميليارد از محل توازن منطقه‌اي به اين اعتبار اضافه مي‌شود.

غراوي گفت: در روزهاي گذشته تاكنون كار رسيدگي به آخرين وضعيت طرحهاي نيمه تمام در استان آغاز شده است.

معاون عمراني استاندار ايلام اظهار داشت: زمينه‌اي فراهم شده كه بر اساس شاخص كشور نسبت به تكميل طرحهاي نيمه‌تمام استان در طول برنامه چهارم توسعه اقدام شود.

وي اختصاص اعتبار به تكميل طرحهاي عمران شهري، راه و آموزش و پرورش را از جمله مهمترين اولويتهاي برنامه‌هاي در دست اقدام حوزه عمراني استان ايلام ذكر كرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 18ماه و -14روز