مسابقه "رییس جمهور آینده کیست؟" در ایلام برگزار می شود.

نماینده سازمان ملی جوانان ایلام از برگزاری مسابقه"رییس جمهور آینده کیست؟" دراین استان خبر داد.
"ثریا شارقی" در گفت و گو با خبرنگار سینا افزود: این مسابقه به مناسبت سال مشارکت عمومی و همبستگی ملی و افزایش شور و نشاط در بین دانش آموزان برگزار می شود.
وی اظهار داشت: در شرایط حساس کنونی کشور برگزاری این قبیل مسابقات سبب ایجاد نشاط در بین نوجوانان و جوانان و توجه و اهمیت آنان به مشارکت اجتماعی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد.
گفتنی است پنج نفر از کسانی که گزینه درست را انتخاب کنند به قید غرقه برنده پنج ربع سکه طلا می شوند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 18ماه و -14روز