مدیر کل ثبت احوال ایلام :میزان طلاق در ایلام کاهش یافت

مدیر کل ثبت احوال استان ایلام گفت: میزان طلاق در این استان در سال گذشته حدود سه درصد کاهش یافته است.
"حسن نوروزی"در گفت و گو با خبرنگار سینا افزود: از آغاز سال 83 تا کنون  178 طلاق در ایلام روی داده که در مقایسه با سال 82 کاهش داشته است.
وی اعلام کرد: در سال 83 چهار هزار و 930 ازدواج به ثبت رسیده است که در مقایسه با سال 82 چهار درصد افزایش داشته است.
نوروزی افزود: سال گذشته 9 هزار و  339 تولد و 2هزار و 379وفات در استان ایلام ثبت شده است. آمار این دو واقع در سال گذشته در مقایسه با سال 82 حدود چهار در صد افزایش یافته است.
بر اساس آمارهای موجود ، ایلام از حیث واقعه طلاق در ردیف آخرین استان های کشور جای دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 18ماه و -14روز