راهپیمایی مردم ایلام بر علیه آشوب خیابانی اخیر (فیلم)

مردم ایلام با حضور پرشور و خودجوش در یک روز سرد خواستار محاکمه آشوبگران و مخلان نظم و امنیت کشور شدند.

مردم ایلام با حضور پرشور و خودجوش در یک روز سرد خواستار محاکمه آشوبگران و مخلان نظم و امنیت کشور شدند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 5روز