شنبه 5 بهمن 1398

موج گرما تا اواسط هفته آینده تداوم دارد.

مدیرکل هواشناسی استان ایلام از تدوام گرما تا اواسط هفته آینده خبر داد.

نظرات ارسال نظر