سیستم‌های کنترل آلودگی هوا در ایلام ارتقاء می‌یابد

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان بر لزوم ارتقاء سیستم فیلتراسیون و تکنولوژی تولید بیش از گذشته ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش ایسنا، مهندس«غلامرضا ابدالی» در دیدار با مدیرعامل کارخانه سیمان، اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست، وظیفه همگانی است و کارخانه سیمان در راستای این مهم تلاش کرده  و انتظار می‌رود که سیستم‌های کنترل آلودگی هوا و سیستم پایش آنلاین ارتقاء یابد.

وی افزود: تعامل صنعت و محیط زیست در راستای توسعه پایدار استان از اهداف سازمان حفاظت محیط زیست است و این اداره کل تلاش می‌کند با صنایع استان بخصوص صنایع بزرگ، تعامل دو جانبه‌ای داشته باشد.

ابدالی ادامه داد: با توجه به ارتقاء استانداردهای خروجی دودکش صنایع در سال‌های اخیر، لزوم ارتقاء سیستم فیلتراسیون و تکنولوژی تولید بیش از گذشته ضروری به نظر می رسد.

«حمید اقبالیان» نیز با تبریک انتصاب سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام اظهار کرد: سوابق کاری جنابعالی و تسلط بر وضعیت زیست محیطی استان ایلام، بی شک در ارتقاء محیط زیست استان تأثیر گذار خواهد بود.

وی گفت: سیمان ایلام نصب تجهیزات کنترل آلودگی و سیستم پایش زیست محیطی کارخانه را بعنوان یک مطالبه اجتماعی از وظایف قانونی خود دانسته و در جهت روزآمد نمودن آنها تلاش خواهد کرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 5روز