پالایشگاه گاز ایلام برق تولیدی مازاد را عرضه کرد

سعید عسکری روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در 6 ماهه اول امسال بیش از 68 هزار و 764 مگاوات ساعت انرژی الکتریکی توسط نیروگاه شرکت پالایش گاز ایلام تولید شد که از این مقدار 15 هزارو 324 مگاوات ساعت به شرکت مدیریت شبکه برق ایران در پیک بار تابستان امسال تحویل شده است. وی افزود: فروش این مقدار انرژی برای کمک به تامین برق کشور بوده و بیش از 2 هزار و 500 مگاوات ساعت به شرکت های نفت و گاز غرب و آرین تجارت مانا تحویل شده است. عسکری یادآور شد: نیروگاه پالایشگاه گاز ایلام علاوه بر مصرف داخلی مقدار قابل توجهی برق تولیدی خود را به سایر شرکت های طرف قرارداد برای مصارف صنعتی ارسال می کند. به گفته وی این شرکت با عقد قرارداد با شرکت مدیریت شبکه برق ایران، فروش برق به شبکه سراسری را به منظور کمک به تامین برق درپیک بار فصل تابستان آغاز کرده است. مسئول نیروگاه پالایش گاز ایلام افزود: به منظور تولید برق سه دستگاه توربو ژنراتور گازی با توان اسمی ٢٦ مگاولت آمپرو و توان عملیاتی ٢١ مگاوات در این نیروگاه به منظور تولید برق احداث شده است. به گزارش ایرنا، سال گذشته 102 هزار و 666 مگاوات ساعت انرژی الکتریکی تولید در این شرکت تولید شد که از این میزان 16 هزار و 852 مگاوات ساعت به مدیریت شبکه برق ایران فروخته شده است. شرکت پالایش گاز ایلام به منظور تامین گاز مصرفی استان ایلام و استان های غربی کشور و همچنین تامین خوراک پتروشیمی ایلام و تقویت فشار گاز غرب کشور در ۲۵ کیلومتری شمال غرب شهرستان ایلام و ۱۲ کیلومتری غرب بخش چوار به دست متخصصین جوان ایرانی راه اندازی شده و در حال بهره برداری است.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 13سال و 11ماه