جمعه 29 شهریور 1398

زمین گیر شدن عشایر ملکشاهی با تخریب جاده های ارتباطی

عشایر ملکشاهی با جمعیت پنج هزار و 700 نفر در قالب یک هزار و 200 خانوار سهم قابل توجهی از جمعیت 22 هزار نفری این شهرستان را به خود اختصاص داده اند که بیشتر دارای فرهنگ کوچ نشینی هستند.
این افراد به عنوان تولید کننده فرآوردهای دامی و لبنی در خط مقدم اقتصاد مقاومتی بوده و دولت نیز در سال های اخیر اعتبارات مناسبی را برای توسعه زیرساخت ها و ایجاد امکانات در بخش های راه سازی ، آبرسانی ، آموزش و دیگر نیازهای اولیه اختصاص داده و عشایر ملکشاهی نیز از این امکانات بهره مند شده اند.
با این وجود یکی از چالش های عشایر ملکشاهی راههای ایل رو و کوچ رو است که بعلت نداشتن ابنیه فنی از جمله پل و زیرساخت استاندارد با شروع هر بارندگی باعث مختل شدن تردد و ایجاد مشکلاتی برای عشایر و دام های آنها می شود، چراکه ملکشاهی از نظر وضعیت جغرافیایی با توجه به کوهستانی بودن دارای منطق سخت گذر بسیاری است.
یکی از عشایر منطقه چمزی ملکشاهی در این خصوص می گوید: هر چند اداره امور عشایری شهرستان با تمام توان هر ساله سعی در مرمت و بهسازی جاده های عشایری دارد اما بعلت کمبود امکانات و طول مسیرهای عشایری رسیدگی به همه این مسیرها در این بازه زمانی ممکن نیست.
محمد دهقان افزود: بیشتر اتراقگاه های عشایری در مناطق سخت گذر و کوهستانی قرار دارند که نیازمند احداث پل و ابنیه مناسب جهت جلوگیری از تخریب های متعدد است.
مدیر امور عشایری ملکشاهی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه طول کل راههای عشایری شهرستان 540 کیلومتر است، گفت: این راه ها چندین نوبت در طول سال مرمت و بهسازی می شوند. 
عنایت سلیمانی با تاکید بر اینکه بعلت کوهستانی بودن مناطق عشایری شهرستان مرمت و بهسازی این راهها هر ساله علاوه بر صرف زمان هزینه های زیادی برای امور عشایری به دنبال دارد، یادآور شد: نداشتن ابنیه فنی و وجود آبراه های فصلی در طول این راهها با شروع بارندگی باعث قطعی تردد و مشکلاتی برای عشایر و هم برای اداره امور عشاری شده و هر ساله هزینه های هنگفتی برای مرمت این راهها هزینه می شود . 
وی اضافه کرد: طی سال های اخیر تلاش هایی برای احداث راه های مناسب با ابنیه فنی آغاز شده که نمونه آن احداث جاده عشایری پشمین با اعتبار 600 میلیون ریال است.
وی تاکید کرد: امسال با شروع بارندگی و تخریب های گسترده در جاده های عشایری بیش از 140 کیلومتر تاکنون مرمت شده و کار با جدیت و تلاش ادامه دارد. 
عشایر ملکشاهی بیش از 131 هزار دام سبک و سنگین در اختیار دارند که گردش اقتصادی آنها در طول سال معادل 400 میلیارد ریال است.

نظرات ارسال نظر