مهدهای کودک ایلام زیر پوشش طرح غربالگری اضطراب قرار می گیرند

فرمان عزیزنیا روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این طرح امسال در شماری از مهدهای کودک ایلام اجرا و پیش بینی می شود 800 کودک زیر پوشش قرار بگیرند. 
وی شناسایی کودکان مشکوک به اختلال اضطراب، ارجاع کودکان مشکوک به مراکز تخصی جهت درمان و ارتقا آگاهی والدین را از اهداف اجرای این طرح برشمرد. 
به گفته معاون اداره کل بهزیستی ایلام، بر اساس بررسی های انجام گرفته یکی از شایع ترین اختلالات دوران کودکی اضطراب است که بطور معمول تشخیص داده نشده و کمتر مورد درمان قرار می گیرد و عاملی برای شروع بیماری هایی نظیر افسردگی و مصرف مواد مخدر در سنین بالاتر می شود. 
وی عدم تشخیص اضطراب در کودکان را همچنین منجر به انجام ندادن مطلوب فعالیت های درسی، رفتارهای اجتماعی، ترس مرضی و اختلال اضطرابی دانست و افزود: با اجرای این طرح کودکان مضطرب جهت مداخلات تخصصی به موقع شناسایی می شوند. 
عزیزنیا توضیح داد: در این زمینه به مهدهای کودک اجرا کننده طرح اطلاع رسانی شده و با دعوت از خانواده ها و تکمیل پرسشنامه، کودکان مشکوک به اضطراب شناسایی و برای انجام مشاوره به مراکز مشاوره بهزیستی ارجاع می شوند. 
وی اضافه کرد: به منظور اجرای مطلوب این طرح کارگاه آموزشی دو روزه تشخیص و درمان اختلالات اضطراب در کودکان با حضور کارشناسان اجرا کننده طرح از امروز آغاز شده است. 
11 هزار کودک ایلامی در 300 مهد کودک شهری و روستایی استان ایلام نگهداری می شوند. 

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال