طرح نماد در مدارس ایلام اجرا می شود

قاسم سلیمانی دشتکی روز دوشنبه در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان ایلام افزود : با توجه به اینکه ایلام به عنوان استان پایلوت طرح نماد مشخص شده است باید با اجرای دقیق این طرح نسبت به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی قدم های مثبت و بلندی برداشت.
رئیس شورای آموزش و پرورش استان ایلام خاطر نشان کرد: با توجه به آسیب های اجتماعی که در استان وجود دارد باید با روش های جهادی، عملیاتی و میدانی به مقابله ی با آن عوامل بپردازیم و از مدیران خواسته ایم که در این خصوص با ورود به میدان و حضور در بین مردم نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
استاندار ایلام افزود: فعالیت جهادی و عملیاتی به این معنی که دستگاه های اجرایی آستین ها را بالا بزنند و به مراکز شهرستان ها و روستاها رفته و نسبت به برگزاری همایش ها و گردهمایی ها در راستای فرهنگ سازی لازم در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی اقدام عملی کنند.
سلیمانی دشتکی افزود: البته در برخورد با آسیب های اجتماعی می توان به صورت غیر مستقیم نیز وارد شد و از ابزار هنر از جمله نمایش فیلم، تئاتر و نمایش و دیگر موارد برای فرهنگ سازی استفاده کرد و در هر همایش و سمیناری که برگزار می شود بخشی از آن را به بحث کاهش آسیب های اجتماعی اختصاص داد.
رئیس شورای آموزش و پرورش استان اضافه کرد: برای اجرای طرح نماد باید دقت لازم را داشته باشیم و مشاورینی را به کار گیریم که بتوانند تطابق لازم را بین پارامترهای ملی و کشور با فرهنگ بومی استان صورت دهند.
100 هزار نفر از جمعیت استان 580 هزار نفری ایلام دانش آموز هستند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال