چهار‌شنبه 7 خرداد 1399

بیمه زنان خانه دار در ایلام ۲۲۵ درصد افزایش یافت

سهیلا ملکشاهی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تاکنون 790 نفر از بانوان استان در قالب طرح بیمه زنان خانه دار خود را بیمه کرده اند.
وی افزود: طرح بیمه زنان خانه دار برای زنانی به اجرا درآمده که شاغل نیستند و رابطه استخدامی و مزدبگیری با کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی ندارند.
وی افزود: اگر زنان خانه ‌دار مدتی در جایی شاغل بوده‌ و چند سالی سابقه پرداخت حق بیمه دارند اما این سابقه را برای بازنشستگی ادامه نداده‌اند، می‌توانند به راحتی با بیمه زنان خانه ‌دار سابقه‌ بیمه‌ای خود را ادامه دهند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان ایلام شرایط استفاده از بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار را دارا بودن 45 سال سن و 30 سال سابقه، 55 سال سن و حداقل 20 سال سابقه، 20 سال سابقه متوالی یا 25 سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور، 20 سال سابقه بدون شرط سنی برای جانبازان، 20 سال سابقه و 45 سال سن برای معلولان عادی و 35 سال سابقه بدون شرط سنی اعلام کرد.
ملکشاهی یادآور شد: در صورت داشتن 55 سال سن با حداقل 10 سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت، بیمه‌ شده می‌تواند با 10 سال سابقه و بیشتر تا 20 سال درخواست بازنشستگی کند که مستمری وی به میزان سنوات پرداخت حق‌بیمه خواهد بود.
وی گفت: بانوانی که سن آن‌ها به 55 سال رسیده، ولی زیر 10 سال سابقه دارند می‌توانند با پرداخت حق‌بیمه سنوات کسری تا 10 سال سابقه، با 10 روز حقوق بازنشسته شوند که در این صورت نیز چنانچه حقوق آنها از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار کمتر باشد، ترمیم نخواهد شد.
270 هزار نفر معادل 52 درصد جمعیت استان هم اکنون تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.

نظرات ارسال نظر