۹۶۰ تن عسل در ایلام برداشت شد

مجتبی شیرخانی در بازدید از زنبورستان های دره شهر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: طرح آمارگیری زنبورسـتان ها همزمان با سراسر کشور آخر مهرمـاه سال جـاری به پایان رسـید. 
وی با بیان اینکه آمارگیری زنبورستان ها با اسـتفاده ازسامانه پهنه بنـدی داده های کشاورزی مهرماه امسال اجرا شد، افزود: در این آمارگیری از تعـداد یک هزار و 335 زنبورسـتان آمار برداری شد.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی ایلام تعداد کل کندوهای عسل مدرن اسـتان 103 را هزار و 610 کندو عنوان کرد و یادآور شد: 960 تن عسل مرغوب به ارزش ریالی 480 میلیارد ریال عسل مرغوب و با کیفیت از این تعداد کندو برداشت شده است.
شیرخانی گفت: زنبور داری و صنعت تولید عسل ایلام علاوه بر ارزش اقتصادی محصول، زمینه اشـتغال مستقیم یک هزار و 335 نفر را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: شهرستان ایلام با 23 درصد کل زنبورسـتان ها بیشترین آمار و شهرستان دره شهر با حدود سه درصد کمترین آمار زنبورستان ها را دارا است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی ایلام افزود: علاوه بر عسل سـایر فرآورده هـای جـانبی کلنی از قبیـل ژله رویـال،گرده کـل، مـوم، بره مـوم، زهر زنبور از دیگر محصولات تولیدی این زنبور داران این استان است.
شیرخانی اضافه کرد: تولیـد عسل اسـتان نسـبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 45 درصدی برخودار بوده است.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال