مه صبحگاهی پرواز تهران - ایلام را لغو کرد

مدیر فرودگاه شهدای ایلام روز دوشنبه در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: پرواز نوبت صبح این فرودگاه به دلیل پایین بودن دید خلبان از حداقل نیاز برای نشست و برخاست لغو شد. 
علی متانت در خصوص پروازهای نوبت بعد از ظهر این فرودگاه افزود: در صورت مساعد بودن هوا و دید کافی برای نشست و برخاست، پروازهای این نوبت انجام خواهد شد.
وی یادآور شد: طبق گزارش سازمان هواشناسی شرایط جوی روبه بهبودی است و احتمال انجام پروازهای نوبت بعد از ظهر این فرودگاه وجود دارد.
به گزارش ایرنا، هر هفته 52 پرواز در مسیر تهران - ایلام و بالعکس در فرودگاه شهدای ایلام انجام می شود که در این پروازها حدود پنج هزار و 200 مسافر جابه جا می شوند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال