سرمای صبحگاهی تا دوشنبه در ایلام فعال است

رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی ایلام گفت:موج سرمای صبحگاهی کنونی تا روز دوشنبه در استان فعال است و سپس سرمای معمول زمستان حاکم خواهد بود.

مجتبی میهن پرست روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دمای هوای ایلام صبح امروز منفی پنج و ایوان منفی 9 درجه ثبت شده و برای فردا نیز انتظارتداوم سرمای هوا خواهد بود.
میهن پرست یادآور شد: باتوجه به رطوبت موجود در هوا و عبور ریزموج هایی از جو استان احتمال بارش پراکنده و ضعیف باران در اواسط هفته جاری در ارتفاعات وجود دارد.
وی گفت: در هفته جاری بجز سرمای هوا و مه صبحگاهی پدیده خاصی مشهود نیست و تاپایان هفته هوای استان ایلام پایدار است.
به گزارش ایرنا، از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون بیشترین بارش باران در آبدانان با 721 و ایوان با 717 میلیمتر و کمترین بارندگی هم در مهران با 303 و دهلران با 321 میلیمتر بارش بوده است.
مقدار بارندگی های ایلام نیز از ابتدای مهرماه تاکنون 528 میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 397 درصد و در مقایسه با میانگین بلندمدت 112 درصد افزایش بارش داشته است.
از روز چهارشنبه تا روز جمعه ماژین با 43 میلیمتر بیشترین دریافت نزولات جوی و مهران با یک میلیمترکمترین بارش را داشته اند.
مقدار بارش های نزولات جوی ایلام 13 میلیمتر ثبت شده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 15ماه و -12روز