سرزده در بازار ایلام (فیلم)

مسئولان نظارتی استان امروز در بازدید از بازار شهر ایلام در جریان کم و کیف عرضه و تقاضا و قیمت ها قرار گرفتند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 13ماه و 8روز