حذف مشق شب در ایلام، رویا یا واقعیت؟

به گزارش ایرنا، همزمان با انتشار این خبر از قول معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش بود که موضوع حذف مشق شب به بحث داغ مجالسی تبدیل شد که فرزندان دانش آموز ابتدایی داشتند. 
خبری که در روزهای نخست مورد استقبال بسیاری از خانواده ها و دانش آموزانی قرار گرفت که کابوس مشق شب و نوشتن توام با خستگی را برای آنها به رویایی شیرین تبدیل می کرد. 
دانش آموزان اول تا سوم ابتدایی که مخاطب اصلی این خبر بودند امسال را با روحیه ای خاص با در پیش بودن شب های پاییزی و زمستانی آرام بدور از تکلیف های سنگین می دیدند ولی آنچه این روزها از خانواده های ایلامی شنیده می شود خلاف این مساله است. 
بر اساس آنچه که معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده در طرح حذف مشق شب تکالیف مهارت محور نظیر مسئولیت ‌پذیری، مدیریت زمان،‌ تصمیم ‌گیری و حل مسئله باید جایگزین شده و دانش آموز این مهارت ها را خارج از ساعت مدرسه انجام دهد اما آنچه والدین ایلامی می گویند این طرح نتیجه ای معکوس داشته است. 
پیگیری خبرنگار ایرنا از شماری والدین دارای دانش آموز اول تا سوم ابتدایی ایلام به این ختم شد که عمده معلمان این مقطع متاسفانه نه تنها اجرا کننده این طرح نبوده بلکه به مساله تقویت مهارت محوری نیز که در این طرح جایگزین مشق شب باید قرار بگیرد توجهی ندارند.
این مساله موجب شده طرح حذف مشق شب در حال حاضر بجای واقعیت به رویایی برای عمده دانش آموزان ابتدایی اول تا سوم تبدیل و این طرح از منظر والدین در برنامه های دراز مدت عملیاتی شود.

*** معلمان ایلامی همچنان مشق شب می دهند 
والدین یکی از دانش آموزان پایه اول ابتدایی ایلام می گوید: با وجود اینکه طرح حذف مشق شب از سوی آموزش و پرورش اعلام شده ولی این طرح از سوی معلمان بدرستی اجرا نمی شود. 
امیر مسعودی افزود: فرزندم کلاس اول ابتدایی است و بر خلاف آنچه که گفته شده و باید تکالیف مهارت محور جایگزین مشق شب باشد ولی این موضوع تاکنون به فرزندم اعلام نشده است. 
یکی دیگر از والدین ایلامی می گوید: فرزندم کلاس دوم ابتدایی است و هر شب مشق های سنگین را باید در منزل انجام دهد. 
رضا میرزایی افزود: این در حالی است که مسئولان اعلام کرده بودند حذف مشق شب امسال در دستور کار قرار داشته و در این زمینه خیال خانواده ها را از بابت اذیت شدن دانش آموزانشان بابت تکالیف سنگین خارج از مدرسه آسوده کرده بودند. 
یکی دیگر از والدین ایلامی معتقد است: مدرسه یکی از مهمترین نهادهای هر جامعه بوده که در کنار ارایه علم و دانش مکانی مهم برای جامعه پذیری افراد محسوب می شود. 
مریم ابراهیمی افزود: با توجه به طرح حذف مشق شب معلمان باید ارایه مهارت های زندگی نظیر حقوق شهروندی، فرهنگ حفاظت از طبیعت و محیط زیست، آداب برخورد اجتماعی، مهارت اعتماد به نفس، توانایی نه گفتن، مهارت برقراری ارتباط اجتماعی، آداب رفتار در خانواده و احترام به بزرگترها و مسئولیت پذیری در خانه را به دانش آموزان آموزش دهند. 
به عقیده وی، چنانچه یک دانش آموز فرهنگ درست رفتار کردن و مهارت رعایت حقوق دیگران و شهروندی را بیاموزد در بزرگسالی در ارایه رفتارهای اجتماعی در جامعه و خانواده مسوولیت پذیر تر و موفق تر خواهد بود. 

*** زیرساخت های طرح حذف مشق شب در مدارس ابتدایی باید فراهم شود 
مدیر مدرسه ابتدایی اتحاد شهر ایلام نیز در این خصوص معتقد است: منظور از طرح حذف مشق شب نه حذف تکالیف درسی بلکه تغییر شیوه از نوشتن بی رویه و بی هدف از روی درس ها به انجام تکالیف مهارت محور است. 
برزو همتی به خبرنگار ایرنا گفت: در گذشته معلمان ابتدایی برای تعمیق آموخته های ذهنی دانش آموزان و یا ترمیم میزان یادگیری آنها نسبت به دادن مشق شب اقدام می کردند. 
وی ادامه داد: اگرچه تلاش معلمان در اجرای این کار افزایش بار علمی و آموخته های دانش آموزان بود ولی مشق های شب و تکالیف سنگین در ارتباط با زندگی روزمره دانش آموز نبود. 
وی اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش به این نتیجه رسیده که هرچه محتوای کتب درسی در ارتباط با زندگی شخصی دانش آموزان بوده و آموخته های ذهنی آنها با مسایل زندگی ارتباط بیشتری داشته باشد موثرتر خواهد بود و بر این اصل به این نتیجه رسیدند که تکالیف را به سمت مهارت محوری سوق دهند. 
همتی که پیش تر معلم ابتدایی دوره اول نیز بوده گفت: در این طرح یعنی هرآنچه که دانش آموز در کلاس درس یاد می گیرد متناسب با آن تکلیف خارج از درس داده شود که هم در زندگی روزمره از آن استفاده کرده و از طرفی تمرینی برای آمادگی بیشتر برای زندگی آینده داشته باشد. 
وی گفت: معلمان مقطع اول تا سوم ابتدایی اگر آشنایی لازم و کافی با این طرح داشته باشند از آن استقبال می کنند ولی چون این طرح بصورت بخشنامه ای به مدارس ابلاغ و هیچ آموزشی در این راستا برای معلمان در نظر گرفته نشده معلمان در اجرای آن مقاومت کرده و آنرا کاری اضافه در انجام وظایفشان می دانند. 
همتی بیان کرد: برخی معلمان مقطع اول تا سوم ابتدایی اکنون هم طرح دادن مشق شب قبلی را ادامه داده و هم دست و پا شکسته طرح جدید وزارت آموزش و پرورش را انجام می دهند. 
به گفته وی، چنانچه آموزش و پرورش کارگاه های آموزشی و نشست های توجیهی در خصوص این طرح برای معلمان اول تا سوم ابتدایی داشته باشد بدون شک بازخورد آن بیشتر و معلمان هم استقبال بیشتری از آن خواهند داشت. 
همتی ادامه داد: اگرچه در برخی مدارس برای بهبود عملکرد این طرح مدیر مدرسه در حد توان نسبت به اجرای کارگاه های آموزشی و یا طرح موضوع در شورای معلمان مدرسه اقدام کرده و موضوع را برای معلمان تبیین می کند ولی این اقدام ممکن در همه مدارس اجرا نشود.

*** معلمان تکالیف درسی را با توجه به سطح یادگیری هر دانش آموز ارایه دهند 
وی در خصوص ارایه تکالیف خارج از ساعت مدرسه به دانش آموزان گفت: معلمان به تناسب تشخیص خود از میزان یادگیری و آموخته های دانش آموزان کلاس و با توجه به تفاوت های فردی باید نسبت به ارایه تکالیف درسی متناسب با اهداف ارزشیابی کیفی، توصیفی اقدام کنند. 
همتی در توضیح این مساله می گوید: یعنی در یک کلاس درس 30 نفره ممکن است بعضی دانش آموزان نیاز به انجام تکلیف درسی مهارتی در منزل نداشته و برخی دیگر تکلیف بیشتری نیاز داشته باشند که اگر با این رویکرد به انجام تکالیف شب نگاه شود و معلمان میزان نیاز و توانایی دانش آموزان کلاس را در نظر بگیرند ارایه تکالیف مهارتی نه تنها یک نیاز بلکه ضرورت است. 
این مدیر مدرسه معتقد است: هرچه تکالیف درسی در کلاس درس و حضور معلم انجام بگیرد اثری مطلوب تر خواهد داشت چون تکالیفی که در منزل انجام می شود ممکن است با شیوه ای خلاف تدریس معلم از سوی والدین به دانش آموزان ارایه شود که در این صورت نه تنها به یادگیری کمکی نکرده بلکه باعث نارضایتی اولیا و دانش آموزان نیز خواهد شد. 

*** طرح حذف مشق شب نیازمند جایگزین مناسب است 
آموزگار دوره اول ابتدایی یکی از مدارس ابتدایی شهر ایلام نیز با مثبت خواندن این طرح معتقد است: طرح حذف مشق شب نیازمند جایگزین است و هدف حذف تکالیف دانش آموز نیست. 
منیره صید محمدی افزود: با توجه به اینکه یادگیری تثبیت می خواهد باید در اجرای طرح حذف مشق شب که اقدامی مثبت از سوی وزارت آموزش و پرورش بوده جایگرین مناسب برای دانش آموزان فراهم شود. 
وی ارایه آموزش های مهارتی را بهترین جایگزین برای مشق شب عنوان کرد و گفت: در این طرح در خارج از ساعت درسی ارایه مهارت ها به دانش آموزان باید جایگزین شود و دانش آموزان از نزدیک مهارت ها را دیده و به عنوان آموزش های درس محور آنها را فرا بگیرند. 
صیدمحمدی که سابقه 25 سال تدریس مقطع ابتدایی دارد، گفت: دوران ابتدایی دوران طلایی برای یادگیری مهارت های زندگی دانش آموزان است و آموزش های درسی نباید به تنهایی برای دانش آموزان مد نظر قرار گیرد. 
وی به اجرای طرح کیف در مدرسه به ابتکار وی در یکی از مدارس شهر ایلام در سال تحصیلی جاری خبر داد و گفت: در این طرح کیف تمام دانش آموزان مقطع اول تا ششم در مدرسه مانده و تمامی تکالیف دانش آموز در مدرسه انجام می شود. 
به گفته وی، در این طرح که مورد استقبال دانش آموزان و اولیا آنها قرار گرفته از تمامی دانش آموزان تکالیف مهارتی خارج از ساعت مدرسه خواسته می شود.

*** طرح حذف مشق شب با هدف تقویت مهارت و پرورش خلاقیت دانش آموزان است 
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام می گوید: کسب آموزش در هر مهارت باید از مدرسه آغاز و برای تقویت یادگیری آن در منزل تمرین شود. 
امیر مهردادی به خبرنگار ایرنا گفت: در طرح حذف مشق شب به عنوان اقدامی مثبت از سوی وزارت آموزش و پرورش سعی بر این است تا مهارتهای مورد علاقه دانش آموز بجای رونویسی بی هدف از کتب درسی تمرین و تقویت شود. 
به گفته وی، این طرح به کلیه مدارس ابتدایی استان ابلاغ شده و معلمان باید بجای بکارگیری شیوه های سنتی گذشته در زمینه تقویت مهارتهای محوری دانش آموزان کار کنند. 
وی گفت: برای اجرای مطلوب این طرح علاوه بر مدیران مدارس ابتدایی به راهبران و گروه های آموزشی که بازدیدهای مستمر از مدارس دارند ابلاغ شده تا اهمیت اجرای این طرح را به معلمان منتقل کنند. 

*** معلمان ابتدایی در اجرای طرح حذف مشق شب خلاقیت بکار بگیرند
وی با ذکر اینکه بخشی از جایگزین حذف مشق شب نیازمند خلاقیت است، گفت: معلمان ابتدایی باید در این طرح خلاقیت را بکار گرفته و برای بازخورد مثبت آن اهتمام و تلاش لازم را داشته باشند. 
وی در خصوص عدم همکاری برخی معلمان ابتدایی در اجرای این طرح گفت: اگرچه اجرای هر طرحی در ابتدا نواقصی دارد ولی در صورت مشاهده و دریافت گزارش در خصوص اعمال تکالیف درسی به دانش آموزان اول تا سوم ابتدایی به مدیر مدرسه و معلم مربوطه تذکر لازم داده خواهد شد. 
وی مجموع دانش آموزان ابتدایی استان را 54 هزار و 760 نفر عنوان کرد که از این تعداد 27 هزار و 932 نفر در پایه اول تا سوم مشغول تحصیل بوده و زیر پوشش طرح حذف مشق شب قرار دارند. 

*** حذف مشق شب در سه سال اول دوره ابتدایی نقش مهمی در کاهش استرس دانش آموز دارد 
مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام نیز در این خصوص با تقدیر از این اقدام وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: حذف مشق شب در دوره سه سال اول ابتدایی نقش مهمی در کاهش استرس و شناسایی استعدادهای دانش آموزان دارد. 
اسفندیار رستم زاد بیان کرد: سن 6 تا 9 سالگی دوره رشد و شکوفایی هر فرد محسوب شده که از محیط خانواده به مدرسه راه پیدا کرده و این محیط باید توام با شادی و خلاقیت باشد که بتواند استعداد خود را بروز دهد.

*** معلمان ابتدایی ایلام از دانش آموزان اول تا سوم تکلیف شب نخواهند 
رستم زاد گفت: به همین منظور و با توجه به اعلام وزیر آموزش و پرورش مبنی بر حذف تکلیف شب دانش آموزان پایه اول تا سوم ابتدایی این موضوع به تمامی مدارس ابتدایی استان اعلام شده است. 
وی اضافه کرد: بر این اساس ارایه هرگونه تکلیف و مشق شب از سوی معلمان به دانش آموزان اول تا سوم ابتدایی در سال تحصیلی جاری ممنوع است. 
مدیر کل آموزش و پرورش ایلام گفت: علاوه بر این مدارس ابتدایی حق برگزاری آزمون های درسی خارج از مدرسه را برای دانش آموزان نداشته و این مساله نیز به مدارس ابتدایی استان اعلام شده است. 
به گفته رستم زاد، همچنین معلمان ابتدایی کلیه مدارس استان حق استفاده از کتاب های کمک آموزشی را نداشته و استفاده از این کتاب ها در حین آموزش به دانش آموزان ممنوع است. 

*** معلمان تکالیف مهارت محور را به دانش آموزان ارائه دهند 
مدیر کل آموزش و پرورش استان ایلام از معلمان بویژه در مقطع ابتدایی خواست تکالیف مهارت محور را جایگزین مشق شب دانش اموزان کنند. 
ب گفته وی، تکالیفی که معلمان برای ساعت خارج از مدرسه به دانش آموزان می دهند باید متناسب با استعداد و علاقه دانش آموز بوده و در واقع تمرین های مهارتی باشد. 
رستم زاد یادآور شد: با توجه به اعلام وزیر آموزش و پرورش مبنی بر حذف تکلیف شب دانش آموزان پایه اول تا سوم ابتدایی این موضوع به تمامی مدارس ابتدایی استان اعلام و مکلف به رعایت آن هستند. 
با توجه به اظهار نظر معلمان و مسئولان آموزش و پرورش طرح حذف مشق شب که اولین سال اجرای آن در حال انجام است نیازمند انسجام و هماهنگی بیشتر بین آموزش و پرورش و معلمان ابتدایی است که در این زمینه ارایه آموزشهای تخصصی به معلمان به بهبود اجرای این طرح کمک خواهد کرد. 
از مجموع دانش آموزان ایلام که در سال تحصیلی 98 - 97 تحصیل می کنند 50 هزار و 784 نفر در دوره ابتدایی، 23 هزار و 352 نفر متوسطه اول، 14 هزار و 348 نفر متوسطه دوم رشته نظری، 2 هزار و 424 نفر متوسطه دوم رشته فنی و حرفه ای و 2 هزار و 625 نفر متوسطه دوم رشته کار و دانش هستند. 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 13ماه و 8روز