دوشنبه 5 اسفند 1398

سرپرستان معاونت های اقتصادی و منابع انسانی استانداری ایلام مشخص شدند

قاسم سلیمانی دشتکی ، طی حکمی حیدر نعمتی را به سمت سرپرست معاونت اقتصادی استان منصوب کرد.
پیش از این احمد کرمی سرپرست معاونت اقتصادی بعد از ایوب درویشی را به عهده داشت.
لازم به ذکر است حیدر نعمتی پیش از این مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری و مدیرکل امور اقتصادی استانداری و همچنین سرپرست معاونت اقتصادی را در کارنامه خود دارد.
همچنین استاندار ایلام، طی حکمی دیگر معروف بسطامی را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی منصوب کرد.
معروف بسطامی تا پیش از این فرماندار شهرستان ایلام بوده و پست فرماندار ایوان را نیز در کارنامه خود دارد.

نظرات ارسال نظر