ایلام، بهار پر بارشی پیش رو دارد

مجتبی میهن پرست روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بارندگی های استان ایلام در فصل بهار نرمال و در مناطق شمالی اندکی بیشتر از نرمال پیش بینی می شود.
وی افزود: بارش های قابل ملاحظه استان در فصل بهار در ماه های فروردین و اردیبهشت ماه است و به تدریج از قدرت ریزش ها و فعالیت سامانه های جوی کاهش می یابد.
میهن پرست در مورد دمای هوا نیز یادآور شد: دمای هوا در این فصل به واسطه بارش های نزولات جوی نرمال و تا حدودی کمتر از نرمال است.
وی گفت: بارش های بهاری از روزهای ابتدایی فروردین ماه شروع می شود و این بارندگی ها به تناوب تا نیمه فصل ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، استان ایلام از اول مهرماه تا 25 اسفند شاهد بارش های مطلوب و پرباری بود و سالی پرباران را پشت سر گذاشت به گونه ای که در مقاطعی استان ایلام از لحاظ دریافت بارش ها عنوان دوم بعد از گیلان و گاه رتبه اول کشور را از آن خود کرد و در حال حاضر نیز رتبه اول بارش ها را به خود اختصاص داده است.
از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون (اول مهر امسال تا پایان شهریور سال بعد) میانگین بارش ها در استان ایلام 673 میلیمتر بوده که نسبت به میانگین بارش های سال گذشته با 248 میلیمتر 171 درصد افزایش داشته و در مقایسه با بارش های بلندمدت با 336 میلیمتر 100درصد افزایش داشته است.
بیشترین بارش باران متعلق به شهرستان ایوان یک هزار و 93 میلیمتر و کمترین بارندگی هم متعلق به شهرستان مهران با 408 میلیمتر است.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال