شنبه 14 تیر 1399

وزیر بهداشت وارد ایلام شد

به گزارش ایسنا و بنابر اعلام وبدا، حضور در جلسه ستاد بحران استان ایلام، افتتاح و بازدید از پروژه های بهداشتی، درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام و همچنین بازدید از وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در این استان، از دیگر برنامه‌های سفر دو روزه دکتر نمکی به استان ایلام است.

نظرات ارسال نظر