دوشنبه 5 خرداد 1399

Painted lady، پروانه ای که از آفریقا به ایلام سفر کرده است!

بانوی آراسته ( Painted lady) نام پروانه ای است که مهاجرت طولانی از آفریقا تا ایران و خاورمیانه و اروپا دارد.

اين پروانه‌ی مهاجر همواره به خاطر سفرهای باور نکردنی که انجام می دهد مورد تحسین قرار می گیرد. این سفرها در زمان های بخصوصی از سال انجام می گیرد. تخم ریزی پروانه های مذکور در بیابان های آفریقای شمالی به عمل می آید و در این ناحیه نوچه ها از تخم در می آیند.

کرم پروانه تغذیه کرده و تبدیل به نوچه می شود و به زودی پروانه ها مهاجرت را شروع می کنند. تا ماه مارس یا آوریل ( اوایل اسفند تا اوایل اردیبهشت ) آن ها به مدیترانه و سپس به سوی ایران راهی می شوند. این پروانه های زیبا این روزها مهمان سرزمین ایلام هستند. متاسفانه تلفات جاده ای این گونه بسیار زیاد است.

مهدى نورمحمدي

عکاس و مستندساز

نظرات ارسال نظر