تداوم متناوب بارش ها در ایلام

کارشناسان هواشناسی می گویند سامانه بارشی که از روز شنبه وارد استان شده به تناوب تا روز چهارشنبه در استان فعالیت خواهد داشت .

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز ایلام ؛ بنا بر پیش بینی هواشناسی، این ناپایداریها غالبا به شکل رگبار رعدوبرق وبارش ضعیف در مناطق مختلف استان خواهد بود .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -6روز