شنبه 14 تیر 1399

جمعیت جوان ایلام ببیشتر از میانگین کشوری است

 معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام گفت: ایلام کم جمعیت ترین استان با 580 هزار نفر است که نسبت جمعیت جوان آن 27 درصد است در حالیکه جمعیت جوان در کشور 25 درصد است.

به گزارش ایرنا، محمد نوذری روز شنبه در نشست کارگروه اجتماعی فرهنگی و شورای مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: آسیب های اجتماعی در هر جوامعی با شدت، ضعف، دارای پیچیدگی و چندوجهی هستند و راه حل آنها نیازمند روش های علمی و طولانی است.
وی با بیان اینکه چهار آسیب اصلی در جامعه اعتیاد، طلاق، اقدام به خودکشی و حاشیه نشینی است، گفت: در زمینه اعتیاد استان ایلام رتبه 26 کشور را دارد که نرخ اعتیاد در کشور 5/4 و در ایلام 1/9 است و تعداد مراکز درمانی در این حوزه نیز 50 مرکز است.
وی یادآور شد: مهم ترین اقدامات در این زمینه شامل اقدامات مقابله ای و پیشگیرانه جمعیت مبارزه با کشت خشخاش، گسترش و توسعه مراکز درمانی در سطح استان و اختصاص اعتبار استانی برای ساماندهی معتادان است.
نوذری افزود: طلاق در استان رتبه 30 کشور را دارد و میانگین کشوری این آسیب از 3/5 واقعه ازدواج یک مورد به طلاق منجر می شود و این میانگین در ایلام از 5/1 واقعه ازدواج یک مورد به طلاق منجر می شود که در این راستا کلاس های مشاوره پیش از ازدواج و توانمندسازی متقاضیان طلاق از اقدامات مهم در این زمینه است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: استان در حوزه اقدام به خودکشی رتبه اول و در حوزه اقدام به خودکشی منجر به فوت رتبه دوم کشور دارد.
وی افزود: اقدام به خودکشی سال 96 یک هزار و 89 مورد بوده که این میزان در سال 97 به 959 نفر کاهش یافته و همچنین در سال 96 خودکشی منجر به فوت 81 نفر و این تعداد در سال 97 به 73 نفر کاهش یافت.
نوذری مهم ترین اقدامات در زمینه پیشگیری از این آسیب را برگزاری کارگاه های پیشگیری از خودکشی، استفاده از ظرفیت سمن ها، انجام طرح های پژوهشی، تشکیل ستاد پیشگیری از خودکشی، تدوین سند توسعه اجتماعی و فرهنگی، برگزاری نشست های تخصصی، تشکیل اتاق های اندیشه ورز و تشکیل 6 کمیته پیشگیری از خودکشی و 16 کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی عنوان کرد.
وی در خصوص حاشیه نشینی نیز گفت: 20 درصد جمعیت کشور حاشیه نشین هستند که این میزان در ایلام هفت درصد است و اقدامات صورت گرفته در این حوزه برگزاری 150 کارگاه توسط سازمان های مردم نهاد در مناطق حاشیه نشین و ایجاد 2 دفتر تسهیل گری در این مناطق برای اولین بار با اعتبار 470 میلیون تومان است.
رئیس دانشگاه علوکم پزشکی ایلام نیز در این نشست گفت: سال گذشته 98 جلسه پیشگیری از خودکشی برای عامه مردم در ایلام برگزار شد که 15 هزار نفر در این جلسات شرکت نموده و سه کار پژوهشی مشترک تشکیل و 11 کارگاه بهداشت و روان نیز برگزار شده است. 
دکتر کریم همتی افزود: 10 مرکز دولتی، 31 مرکز خصوصی در ایلام فعال هستند و چهار هزار و 230 نفر با داروهای مختلف تحت درمان هستند که خوشبختانه از این تعداد چهار هزار نفر معتادان غیر تزریقی هستند.
وی یادآور شد: سال گذشته 79 بازدید از مراکز ترک اعتیاد صورت گرفت که کافی نیست و باید این بازدیدها افزایش یابند.

نظرات ارسال نظر