محور ایلام- مهران بازگشایی شد

ورالله دلخوا  اظهار داشت: محور مهم و استراتژیک ایلام به مهران که در سیل اخیر دچار خسارت سنگین «ریزش کوه و مسدودیت تونل کربلا» شده بود بازگشایی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام‌گفت:مقاطع رانشی بعد از تونل کربلا تا سه راهی ماربره که به دلیل بارش‌های اخیر باعث انسداد مسیر شده بود با تلاش شبانه روزی ماشین آلات و نیرو‌های راهداری و حمل و نقل جاده ای‌و با مشارکت پیمانکار راه و شهرسازی ایمن سازی و آماده تردد است.

وی با اشاره به اهمیت این مسیر ترددی یادآورشد: ارتباط ایلام با شهرستان‌های مهران و دهلران و نهایتآَ استان خوزستان از این محور انجام که در حادثه سیل مسدود و جاده جایگزین نیز از ایمنی مناسب برخوردار نبود که بازگشایی محور اصلی کمک بزرگی برای دسترسی دو شهرستان مطرح شده است.

وی افزود: تردد زوار و صادرات کالا با گشایش محور ایلام به مهران و بازاچه مرزی مهران با ایمنی بیشتر و بهتر ممکن شده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -6روز