شنا در رودخانه دویرج دهلران سه قربانی گرفت

این حادثه غروب شنبه روی داد ابتدا یک نفر از این افراد غرق شده و ۲ نفر دیگر برای نجات وی تلاش می کنند که آنها نیز غرق می شوند.

در این حادثه ۲ نفر از آنها اعضای یک خانواده که پدر و پسری بودند؛ در دریاچه سد دویرج غرق و جان خود را از دست دادند.

همچنین یک نفر دیگر نیز در این سانحه غرق شده و تاکنون جسد پسر و یک نفر دیگر از غرق شدگان از آب گرفته شده است و تلاش ها برای پیدا کردن جسد پدر این پسر همچنان ادامه دارد.

گفتنی است بر اساس آخرین خبرها جسد فرد سوم نیز از آب گرفته شده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 4روز