حکم سه فرماندار در استان ایلام صادر شد

رحمانی فضلی، وزیر کشور در این احکام، خیرالله گراوند را عنوان فرماندار ایلام، مجید عسگری را به‌عنوان فرماندار دهلران و یونس آزادی را به‌عنوان فرماندار بدره معرفی و منصوب کرد.

خیرالله گراوند پیش از این در سمت مدیرکل سیاسی استانداری ایلام مشغول به خدمت بود و فرمانداری شهرستان دره شهر را در سوابق خود دارد و معروف بسطامی فرماندار سابق ایلام، با حکم قاسم سلیمانی‌دشتکی، استاندار ایلام به‌عنوان سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی استانداری ایلام منصوب شد.

مجید عسگری، پیش‌ازاین سابقه فرماندار شهرستان‌های آبدانان و بدره را در کارنامه خود داشت از ۱۳ بهمن‌ماه سال گذشته به‌عنوان سرپرست فرمانداری دهلران مشغول و جایگزین موسوی فرماندار سابق این شهرستان شد.

یونس آزادی نیز آزادی که از اسفندماه سال گذشته عهده‌دار سرپرستی فرمانداری بدره بوده است، پیش‌ازاین به‌عنوان مدیرکل روابط عمومی استانداری ایلام مشغول فعالیت بود و جایگزین عسگری فرماندار سابق این شهرستان شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 13ماه و 12روز