صدور اولین مجوز بهره برداری زیپ‌لاین در ایلام

کارشناس اجرای استاندارد استان گفت: اولین تجهیز بازی کابل راهی در استان موفق به اخذ مجوز بهره‌برداری شد. 

«جعفر فرهادبیگی» در گفتگو با ایسنا، منطقه ایلام، اظهار کرد:  اولین مجوز بهره برداری از تجهیز بازی کابل راهی با عنوان زیپ لاین ( روباه  پرنده) واقع در پارک کوثر ایلام ؛ بعد از بازرسی های مکرر ساخت، نصب و بهره برداری توسط شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد و انجام ساعت ها کار کارشناسی در زمینه ایمنی و الزامات استاندارد صادر کرد. 

وی گفت: این وسیله مهیج بازی لازم است در طول بهره برداری هر سه ماه یکبار مورد کنترل و بازرسی کامل قرارگیرد و در صورت تایید در هرنوبت بازرسی بهره برداری از آن بلا مانع است .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 7روز