پنج‌شنبه 3 بهمن 1398

انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف ایلام برگزار شد + اسامی منتخبین

انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف ایلام برگزار و اعضای دوره جدید هیئت رئیسه این اتاق در ایلام انتخاب شدند.

انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف ایلام برگزار و اعضای دوره جدید هیئت رئیسه این اتاق در ایلام انتخاب شدند.

دراین انتخابات که با حضور اعضای صنوف، تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی انجام شد، اعضاء هیئت رئیسه اتاق اصناف ایلام به شرح ذیل انتخاب شدند.

یونس حواسیان، سجاد مرادی، دبیر فیض الهی، بهروز بلوچیان، بهزاد جمالوندی به عنوان اعضای اصلی؛ وحید شیرخانی و بهزاد یاسمی به عنوان اعضای علی البدل برای یک دوره چهارساله انتخاب شدند.

نظرات ارسال نظر