نشست پدافند غیر عامل استان به منظور مقابله با تهدیدهای فضای مجازی (فیلم)

نشست پدافند غیر عامل استان با محوریت افزایش آگاهی به منظور مقابله با تهدیدهای فضای مجازی برگزار شد.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال