دوشنبه 30 دی 1398

دومین دوره جایزه کتاب سال ایلام برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام، دومین دوره جایزه کتاب سال استان ایلام، صبح روز هشتم اسفندماه با معرفی برگزیدگان و با حضور دکتر حسینی پور مدیر عامل خانه کتاب جمهوری اسلامی ایران، دکتر نوذری معاون سیاسی استاندار و جمعی از مدیران فرهنگی و اصحاب فرهنگ و هنر، به کار خود پایان داد.

دومین دوره جایزه کتاب سال استان ایلام از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام  و موسسه فرهنگی هنری اقلیم هشت با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

برخلاف دوره اول کتاب سال ایلام که هیچ اثری نتوانست حدنصاب لازم برای برگزیده شدن را به دست بیاورد، در دومین دوره جایزه کتاب سال ایلام دو اثر برگزیده و از شش نفر تقدیر به عمل آمد.

 

آثار منتخب به ترتیب امتیاز

 

آثار برگزیده

 

- تاریخ و جغرافیا

تاریخ

ـ با ایلامیان در ایلام، تألیف علیرضا اسدی، ایلام: جوهر حیات، ٩١٨ ص، ١٣٩٦. (امتیاز: ٩٢)

 

- ادبیات

شعر

ـ از جاده‌ای که به خانه می‌گریخت، سرودة مبارک نصیری، ایلام: کتاب‌سرای اندیشه، ٦٤ ص، ١٣٩٦. (امتیاز: ٨٤,٥)

 

آثار شایستة تقدیر

مستندنگاری (خاطرات)

ـ شور شب‌های قلاویزان: خاطرات فرمانده پاسدار خدارحم سحری، مصاحبه و تدوین: سالم پوراحمد، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس، ٣٤٢ ص، ١٣٩٥. (امتیاز75،5).

 

تاریخ و جغرافیا

- تاریخ

دو کتاب زیر به‌صورت مشترک انتخاب شدند:

ـ استقرار اولیه و آبرسانی در دشت دهلران: جوامع روستایی و ایالتی اولیه در جنوب غربی ایران، تألیف هنری تی. رایت، جیمز ای. نیلی، ترجمة حسین رئیسی، تهران: مهرجرد، ٣٤٠ ص، ١٣٩٦. (امتیاز:74،25)

ـ استقرار عیلامی و هخامنشی در شت دهلران تألیف هنری تی. رایت، جیمز ای. نیلی، ترجمة حسین رئیسی، تهران: مهرجرد، ٢٣٨ ص، ١٣٩٦. (امتیاز: 74،25).

 

ب) کودک و نوجوان

شعر کودک

ـ موشلی موشان: شیعر منالانة کوردی، سرودة میثم خورانی، تصویرگر: آمنه پورخلیل، ایلام: میثم خورانی، ٢٢ ص، ١٣٩٦. (امتیاز٧٠).

 

نظرات ارسال نظر