محور ایلام به حمیل ۴ خطه می‌شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: 4 خطه شدن محور ایلام به حمیل تا انتهای حوزه استحفاظی در دستور کار اداره راه و شهرسازی قراردارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز ایلام ؛ علی اصغر کاظمی مدیر کل راه و شهرسازی افزود : مسیر خروجی ایلام (میدان ارغوان) تا انتهای حوزه استحفاظی ایلام، 57 کیلومتر است که از این مقدار 19 کیلومتر 4 خطه شده و در حال حاضر مورد بهره برداری قرار گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام تصریح کرد: عملیات 4 خطه کردن 13 کیلومتر دیگر از این محور با اعتبار 50 میلیارد تومان در دست اجرا است.

وی تصریح کرد: 3 کیلومتر واریانت جایگزین تونل آزادی با برآورد اولیه 110 میلیارد تومان و 12 کیلومتر از تقاطع سرابله تا پلیس راه شباب با برآورد 40 میلیارد تومان در دستور کار اداره راه و شهرسازی استان برای چهار خطه شدن قرار دارد.

کاظمی یادآور شد: 9 کیلومتر تا انتهای حوزه استحفاظی استان کرمانشاه تا سه راهی حمیل -کرمانشاه-ایلام باقی خواهد ماند که هم اکنون در دست مطالعه است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -6روز