افتتاح کانون خادمیاران آستان قدس رضوی در ایلام

در مراسمی امروز از طریق ویدئو کنفرانس و با حضور تولیت آستان قدس رضوی، کانون خادمیاران رضوی استان ایلام راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ هم اکنون 4 هزار نفر خادمیار در استان ایلام 25 نوع خدمت از جمله کمک به محرومین ، اشتغالزایی ، پزشکی در سامانه خادمیاری آستان قدس رضوی استان به ثبت رساندند .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام  حضور خادمیاران در آستان قدس رضوی را بزرگترین  نوع خدمت دانست و گفت  محرومیت زدایی و خدمت به محرومین وظیفه ای است که باید بی منت به بندگان ارائه می شود .

در پایان مسئولین کانون خادمیاران محله ای و موضوعی احکام مسئولیت در آستان قدس رضوی اهدا شد. 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -12روز