دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ایلام تعطیل شد/ مسئولان موضوع را تکذیب می‌کنند

گفته می‌شود که چند وقتی است دفتر بسیج دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان ایلام تعطیل شده است؛ اما مسئولان موضوع را تکذیب می‌کنند!

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دفاتر تشکل‌های دانشجویی نقل مهمی در ایجاد فضای توام با نشاط و سرزندگی در محیط دانشگاه دارند، به همین دلیل تعطیلی دفاتر تشکل‌های دانشجویی با نارضایتی دانشجویان همراه است چرا که با تعطیل کردن دفاتر تشکل دانشجویی مطالبه‌گری که مهمترین وظیفه دانشجویان است کمرنگ و به فراموشی سپرده می‌شود.


چند وقتی است که گفته می‌شود دفتر بسیج دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان ایلام تعطیل شده است و بهانه‌های مختلفی برای این تعطیلی مطرح می‌شود.


یکی از دانشجویان بسیجی دانشگاه فرهنگیان ایلام در گفتگو با خبرنگار  دانشگاه خبرگزاری دانشجو در رابطه با تعطیلی این دفتر می‌گوید که مدت ۷ الی ۸ ماه است که دفتر این تشکل در دانشگاه تعطیل شده است.


وی می‌گوید که این موضوع به درخواست مسئولان دانشگاه انجام شده است و علت تعطیلی آن هم، افزایش تعداد دانشجویان این دانشگاه و خالی کردن دفتر بسیج برای استفاده دانشگاه عنوان می‌شود؛ در حالی که بسیاری از اتاق‌های خوابگاه دانشجویی در اختیار گروه‌های دیگر قرار دارد و حتی برخی از کارمندان برای خودشان اتاق مجزا دارند.

 

این دانشجو می‌گوید وقتی موضوع را از مسئولان دانشگاه فرهنگیان ایلام پیگیری میکنیم، موضوع را تکذیب می کنند و می گویند که کار ما نبوده است.


گزارش حاکیست، خبرنگار خبرگزاری دانشجو برای بررسی بیشتر موضوع در حال ارتباط‌گیری با مسئولان دانشگاه است و تاکنون موفق به برقراری ارتباط نشد، این خبرگزاری آماده منعکس کردن نظرات مسئولان دانشگاه فرهنگیان در این خصوص است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -12روز