بهار در زمستان - تصاویر طبیعت زیبای شهرستان سیروان (گزارش تصویری)

طبق آمار مدیریت منابع آب ایران، ایلام ششمین استان پر بارش کشور در سال 97 بود. در این بین سیروان یکی از شهرستان‌های زیبای ایلام همانند نگینی بر انگشتر استان است.

عکس: بهروز فاضلی 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -12روز