تعیین هیات رئیسه جدید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان ایلام

اعضاء جدید هیات رئیسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان ایلام انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این جلسه که با حضور دبیران احزاب تشکیل شد پیرامون وضعیت شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان نظر بر این شد تا ابلاغ آیین نامه جدید از سوی مرکز ، تصمیمی در این مورد اتخاذ نمیشود و بر اساس همان آییننامه و دستورالعملها ، احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان ایلام پایه و اساس تشکیل دهنده شورای سیاستگذاری هستند.

هرگونه نشست یا تجمعی تحت عنوان شورای جدید یا اسمهای مشابه آن تا ابلاغ سیاستهای جدید شورای عالی سیاستگذاری کشور به استانها وجاهت قانونی ندارد. 

بر اساس این گزارش در این جلسه حسن نجفی به عنوان رئیس، آرش کریمی بعنوان نایب رئیس و خانم رویا ارغند به عنوان دبیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان ایلام انتخاب شدند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -3روز