مردم مراقب سارقان اینترنتی ودرگاههای جعلی بانکی باشند

با تلاش پلیس فتا، عامل سرقت اینترنتی حساب های مالی در استان ایلام  دستگیر وبه مراجع قضایی تحویل  شد.

 به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزایلام ؛ سرهنگ جمالی گفت : سارقان با ایجاد درگاه جعلی وبا استفاده از شگردهای فنی به حساب مالی افراد ورود  ودر اولین فرصت حساب افرادرا خالی می کنند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال